facebook新老耐用账号出售批发,twitter新老耐用多粉丝账号,youtube新老多粉丝账号出售批发,gmail新老账号出售批发,google新老账号出售批发,linkedin领英账号出售批发,google play新老账号出售批发,google voice新老账号出售批发,VK账号出售批发!官方客服:QQ:1908467566 QQ:2196582240 申明:本公司没有建立任何的QQ群,2196582240的QQ群不是我们建立的,有可能是冒充我们去骗取他人财产的,请亲们谨慎添加。

美国VPS,美国云主机VPS,美国服务器租用,网站免备案空间,社交网站登入线路

美国VPS,美国云主机VPS,美国服务器租用,网站免备案空间,社交网站登入线路

需要购买的亲,选择下套餐,然后联系客服购买后开通。QQ1908467566

  CPU 内存 硬盘 ip 宽带 流量 系统 虚拟化技术 价格/月
套餐一 1核心 512MB 10G SSD 1个(独立) 10M bps独享 500GB Windows/linux  KVM 28元
套餐二 1核心 1GB 20G SSD 1个(独立) 10M bps独享 500GB Windows/linux  KVM 39元
套餐三 2核心 1GB 50G SSD 1个(独立) 10M bps独享 1TB Windows/linux  KVM 59元
套餐四 4核心 2GB 80G SSD 1个(独立) 10M bps独享 1TB Windows/linux  KVM 79元
套餐五 4核心 4GB 100G SSD 1个(独立) 15M bps独享 2TB Windows/linux  KVM 1299元
套餐六 8核心 6GB 120G SSD 1个(独立) 20M bps独享 3TB Windows/linux  KVM 189元
套餐七 10核心 8GB 200G SSD 3个(独立) 30M bps独享 5TB Windows/linux  KVM 339元
套餐八 16核心 16GB 400G SSD 6(独立) 50M bps独享 6TB Windows/linux  KVM 699元
上一篇: 下一篇: 没有了